thema
LERENDE SCHOLEN


CURSUS LEERLIJNEN JONGE KIND PARANASSYS

Doelstellingen van de cursus:


Het onderbouwteam is in staat om:

 • momenten te creëren om ontwikkeling van kinderen te observeren;
 • de ontwikkeling van jonge kinderen te herkennen in hun gedrag op de verschillende ontwikkelingsgebieden;
 • de ontwikkeling van kinderen weer te geven in een registratiemodel;
 • handelingsgerichte adviezen te geven bij een stagnerende of achterblijvende ontwikkeling;
 • de samenhang tussen de ontwikkeling van de verschillende ontwikkelingsgebieden te zien;
 • naar aanleiding van een groepsprofiel beredeneerd leerstofaanbod te maken.


Inhoud bijeenkomsten:

 • Het belang van betrokkenheid en welbevinden. Verbinden met ZIEN!
 • Presenteren module leerlijnen: mogelijkheden op leerling- en groepsniveau
 • Start met inhoudelijke lijnen: inhoud verkennen
 • Evalueren van gemaakte afspraken
 • Groepsoverzichten analyseren
 • Beredeneerd leerstofaanbod maken voor de lijnen die zijn geobserveerd
 • Borgingsdocument schrijven

TRAINER/COACH:
Ilse Polhuijs (Driestar-educatief)

DATA
Dinsdag 24 september 2019,
Woensdag 8 januari 2020,

Woensdag 15 april 2020

Tijd: 15.00 -18.00


KOSTEN

€ 450,- p.p. (Minimaal 6 deelnemers)

Noodzakelijke voorwaarde is dat de intern begeleider van de deelnemende scholen de cursus volgt (of gevolgd heeft).


LOCATIE

De Ontmoeting,

De Verwachting 7, Anna Paulowna


INFORMATIE

info@onderstroom.nu