thema ONDERSTROOM


KLANTGERICHT WERKEN

Medewerkers van uw bedrijf of organisatie komen dagelijks in contact met klanten. Voor uw bedrijf is het van levens belang dat klanten op een juiste en prettige klant vriendelijke manier benaderd worden. Het kan voorkomen dat de benadering van klanten door medewerkers verschillend is en onderling niet goed op elkaar is afgestemd. Vooral als klanten zich kritisch opstellen, reageren medewerkers niet allemaal hetzelfde.


De training klantgericht werken richt zich vooral op bewustwording van uw medewerkers, reflectie, samenwerking en klantgedrevenheid.


Een belangrijk onderdeel van de training is het “Het klanten Spel”. Dit spel bespreekt op originele en speelse wijze de interne en externe klantgerichtheid in de organisatie vanuit de praktijk. Medewerkers van uw bedrijf worden zich hiermee bewust van het denken en handelen in de dagelijkse omgang met klanten.

TRAINER: AALDERT GOVERS

De 1e training van Aaldert was voor een commercieel bedrijf die verschillende vestigingen heeft in Europa:

De manager van het bedrijf signaleerde veel boosheid en ontevredenheid onder klanten. We hebben een training verzorgd binnen de verschillende afdelingen van het bedrijf en we hebben gemerkt dat samenwerking en afstemming essentieel is als het gaat om klantvriendelijkheid. De omgang met klanten wordt vastgelegd en jaarlijks gemonitord door de leiding.

Deze training hebben we vertaald naar de non-profit organisaties zoals o.a. het onderwijs”

DUUR

4 uur


DATUM

in overleg


LOCATIE

Nader te bepalen


KOSTEN

€900,-

(inclusief BTW, exclusief

eventuele reis en locatie kosten)


INFORMATIE

info@onderstroom.nu


INSCHRIJVEN

www.onderstroom.nu