Wie zijn wij?

In de Onderstroom ontmoeten mensen elkaar en leren mensen van elkaar. Leren is de essentie van het leven. In de Onderstroom leren mensen een leven lang.
Kennis raakt verbonden met ervaring. Wijsheid groeit naar levenswijsheid. Waarden worden gedeeld en geleefd. Het is een belangrijk onderdeel van onze brede identiteit


Beter worden in je beroep, groeien in je werk en je zekerder voelen over je prestaties. Met andere woorden, je vak zo professioneel mogelijk uitoefenen. Jezelf blijven ontwikkelen is een must voor mensen die hun vak en zichzelf serieus nemen.


Kopwerk heeft het initiatief genomen stichting Onderstroom op te zetten. Stichting Onderstroom is een intern bureau voor training, coaching en interim-management. Waar alle medewerkers van binnen en buiten het onderwijs terecht kunnen om te leren.


Onderstroom ondersteunt mensen in het op koers brengen en houden van hun eigen ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat medewerkers kunnen blijven werken aan persoonlijk meesterschap.
Onderstroom biedt trainingen en coaching trajecten aan voor alle doelgroepen binnen en buiten het onderwijs.

Visie

Ieder mens is waardevol en uniek en heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen. We zitten allemaal vol onbenutte mogelijkheden. De trainers en coaches van Onderstroom helpen om dit potentieel wakker te maken. Om verborgen kwaliteiten zichtbaar te maken en vaardigheden te ontwikkelen. Deze ontwikkeling gaat niet vanzelf. Meestal zijn we ons niet eens bewust van onze mogelijkheden. Door innerlijke blokkades en een beperkt zelfbeeld houden we onszelf klein. Of we spelen op safe door alleen de kwaliteiten te gebruiken die we wel ontwikkeld hebben en blijven zo hangen in vertrouwde succesformules.


De trainers en coaches van Onderstroom helpen mensen om belemmeringen te overwinnen, kwaliteiten te doen opbloeien en vaardigheden te ontwikkelen.

Contact en in relatie van mens tot mens is de basis van waaruit wij werken. In een vertrouwde veilige omgeving brengen wij mensen in beweging. Wij trainen en coachen vanuit innerlijke bezieling en zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling en leerdoelen van onze deelnemers. Waarbij we streven naar daadwerkelijke (gedrag) verandering in de werkpraktijk.


Vanuit onze visie op daadwerkelijke verandering leren wij de deelnemers:

• nieuwe vaardigheden en gedrag

• verdieping aan te brengen door te werken aan belemmeringen en krachtbronnen

• de leersituatie succesvol te vertalen naar de werkpraktijk waarbij inbedding plaatsvindt in de organisatiecontext