thema DUURZAAM ONDERWIJS


VAN KRIMP NAAR KANS: NIEUWE TIJDEN, ANDERS ORGANISEREN
SLIM-FIT ONDERWIJS

Het Slim-Fit concept biedt scholen de kans de onderwijsorganisatie “slimmer” (passender) te organiseren en tegelijkertijd de onderwijsinhoud “fitter” en meer toegerust op de toekomst in te richten. In het Slim- Fit onderwijs worden de leerlingen in stam units verdeeld. Er wordt les gegeven op leerpleinen en er bestaan geen vaste klasseindelingen meer.


Het team van een Slim-Fit school bestaat uit mentoren, specialisten en onderwijsassistenten. Tevens wordt er waar mogelijk gebruik gemaakt van gast specialisten. Daarnaast spelen ouders een belangrijke rol bij onderwijsondersteunende activiteiten. Kinderen volgen gedurende de dag verschillende door specialisten gegeven instructies en verwerken deze instructies, onder begeleiding van leraarondersteuners/onderwijsassistenten, op een eigen roostermoment. Er wordt doelgericht naar de lessen gekeken. Waar eerst de methode centraal stond, staan nu de doelen van de leerling centraal. Om de zelfstandigheid van de kinderen verder te bevorderen, wordt er gewerkt met individuele roosters, planborden, en individuele dag- en/of weektaken. Ook de jongste kinderen werken met planborden en weektaken. Door middel van individuele begeleiding en de kleine- en grote kringen wordt er optimaal aangesloten op de onderwijsbehoeften van onze jongste kinderen.


Deze begeleiding is mogelijk door binnen de roosters optimaal gebruik te maken van de juiste mensen op de juiste momenten. Hierdoor is het mogelijk voor kinderen om binnen het rooster meer hun eigen talenten te ontwikkelen, extra te bewegen en een moment in bijvoorbeeld de schooltuin door te brengen. Uiteraard is het mogelijk hetgeen wat past bij een school, zij het muziek, zij het theater etc. in te roosteren.


Door het Slim-Fit onderwijs worden kinderen eigenaar van hun eigen leerproces en wordt het leeraanbod veel betekenisvoller voor hen. Doordat de taken in het Slim-Fit concept efficiënter verdeeld worden tussen mentoren, (gast) specialisten, onderwijsassistenten en ouders, blijft ook een kleine basisschool levensvatbaarder met dit concept.


Het is mogelijk om op Slim-Fit school de Regenboog in Stroet een presentatie en rondleiding te ontvangen.

Wanneer een school ervoor kiest het Slim-Fit concept te implementeren, vindt er eerst een intake plaats met onze Slim-Fit adviseurs. Vervolgens zal er een offerte op maat worden gemaakt.

OVER ONZE ADVISEURS

Slim-Fit adviseurs zijn leerkrachten, intern begeleiders en/of directeuren die ervaring hebben met het implementeren van en het werken met het Slim-Fit concept. Zij kennen dus als geen ander de voor- en nadelen van dit concept en de valkuilen die de invoering van dit concept met zich meebrengt. Valkuilen waarvoor zij scholen kunnen behoeden.

KOSTEN

  • Presentatie en rondleiding op Slim-Fit school ‘de Regenboog’ in Stroet: €150,- per team of €50,- per persoon.
  • Begeleiding en advisering bij invoering: offerte op maat


LOCATIE

Op eigen school


INFORMATIE

info@onderstroom.nu