Beleidsmedewerkers trots op passie bij leerkrachten

Op alle scholen wordt op eigen wijze invulling gegeven aan het thuisonderwijs. Nel Kant en Peter Poortman volgen dit proces als beleidsmedewerkers onderwijs en inhoud met veel interesse. En natuurlijk zijn ze beschikbaar om – als daar behoefte aan is – mee te denken en te kijken bij dilemma’s waar de scholen mee worstelen. “We zijn blij om te zien dat het thuisonderwijs met dezelfde passie wordt opgepakt en vormgegeven die we voor ‘het corona-tijdperk’ altijd al zagen bij onze collega’s voor de klas,” aldus Nel. “Daar zijn we trots op!” vult Peter aan.

“Daar zijn we trots op!”

Pedagogische relatie

Hun rol is vooruitdenken. Daarom zijn ze ook bezig met de vraag hoe het vervolg moet worden vormgegeven. De schoolteams trekken uiteraard zelf hun plan voor de invulling van de ‘openstelling onder voorwaarden’ de komende tijd. Daar wordt de pedagogische relatie ingevuld en georganiseerd. Daarbij spelen vragen als “is er zicht op de thuissituatie van alle leerlingen?” en “Is er gericht aandacht voor de motivatie en betrokkenheid van de leerlingen?” “Dat kunnen schoolteams zelf prima. Daar hebben ze ons niet bij nodig.”

Tandems

Peter en Nel zullen zich met de tandems van IB-er en schoolleider gaan buigen over vragen als: “Zijn er afspraken gemaakt over het verwachte aantal onderwijsuren per week en hoe deze zijn verdeeld over de cognitieve en sociale inhouden?” en “Zijn er afspraken gemaakt over het zicht houden op de voortgang van de leerlingen?” Op regionaal niveau onderzoeken ze of de scholen op de hoogte zijn van elkaars werkwijze, en hoe zij elkaar ondersteunen. Tenslotte adviseren zij het bestuur over het moment van eindtoetsafname van dit schooljaar. Maar ook geven zij een beeld van wat goed gaat op de scholen, welke vragen en knelpunten er zijn en hoe het bestuur scholen daarbij kan ondersteunen.

Olifant

Dit vraagt natuurlijk veel overleg. Nel en Peter maken hiervoor gebruik van de bestaande structuren. Denk daarbij aan het IB-overleg en de verschillende Deel Verantwoordelijke Groepen (DVG’s), de Regiogroepen en uiteraard het overleg van i-coaches. Uiteindelijk komt daar natuurlijk ook de vraag op tafel wat we geleerd hebben en meenemen naar de periode dat de leerlingen weer volledig naar school gaan, zodat we dit onderdeel kunnen maken van ‘De Hele Olifant.’ “Om eerlijk te zijn, we kunnen niet wachten tot het zover is!”

“We zijn blij om te zien dat het thuisonderwijs met dezelfde passie wordt opgepakt en vormgegeven"