Het thuisonderwijs voor kleuters

We ontvangen veel respons op onze lessuggesties en krijgen alleen maar positieve reacties. We voelen dat ons onderwijs niet stil staat!

Collega’s van de groepen 1 en 2 van het Mozaïek

Nooit gedacht dat we met kleuters “onderwijs op afstand” betekenisvol zouden kunnen maken, maar het kan en we merken door alle feedback van de ouders dat er veel gebruik van wordt gemaakt. We hebben niet zoals de collega’s van de groepen 3 t/m 8 een vaste dagplanning. We zetten klaar en geven input en proberen in onze communicatie vooral inspirerend te zijn en ouders te stimuleren en uit te dagen ons aanbod te delen met de kinderen. Ouders hebben de ruimte om, naast hun eigen werkzaamheden, de activiteiten te doen op een tijdstip die voor hun past. We communiceren met de ouders via Parro en zijn alle schooldagen bereikbaar. We hebben met alle ouders contact en ontvangen berichtjes en (veel) foto’s. Ouders waar we niets van horen, sturen we een vraag en daar wordt door iedereen op gereageerd. Zo hebben we met iedereen contact. We merken dat het delen van foto’s met de groep via Parro ook andere ouders aanzet om meer te laten zien en te ze te enthousiasmeren.

We werken met concreet materiaal en met digitale opdrachten. Zo hebben we tweemaal een rijk gevulde enveloppe gemaakt met allerhande opdrachten op het gebied van taal, rekenen, motoriek en spel (o.a. praatplaat met vragen, rijmspel, cijferkaartjes en dobbelsteenpatronen, knip/kleur- en knutselopdracht en spelletjes). In de eerste enveloppe zaten ook twee bruine bonen met een werkplan om de ontkieming te kunnen volgen en die is door nagenoeg alle kinderen ten uitvoer gebracht. We krijgen nog steeds foto’s van de bonenplantjes die gekoesterd worden en liefdevolle verzorging krijgen. Eén van de ouders benoemde het als volgt: “een leuke opdracht, daarmee creëer je een mooie tijdlijn in deze gekke tijd.”

Iedere schooldag sturen we via Parro een “Spel van de Dag,” om zo elke dag aan te geven dat we er zijn en dat we aan elkaar denken. Als ze dit spel hebben gedaan kunnen ze een sticker plakken op hun stickerkaart die ze (samen met een velletje stickers) in de enveloppe hebben ontvangen. Het “Spel van de Dag” is ook gebaseerd op de vier ontwikkelingsgebieden. Via Google Classroom lezen we voor, zingen we en bieden we lessuggesties aan. Tevens hebben de kinderen een inlogcode voor “Mijn Speellokaal” waar spelletjes klaarstaan voor hun niveau. Ook een link naar digitale prentenboeken en het programma Logo3000 voor het verrijken van de woordenschat en de taalvaardigheid. Met de ouders van de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal (woordenschat), rekenen (cijferkennis/tellen) en motoriek (schrijfvaardigheid) is apart gecommuniceerd om dit proces te blijven prikkelen. Extra materiaal voor thuis is aangeboden.

Zo zijn we bezig en staan we de hele dag “aan!” We zijn bereikbaar voor de ouders en reageren op de berichtjes en geven feedback waar nodig. Het beeldbellen wordt op verzoek vormgegeven, individueel of in een groep van vier kinderen, omdat we merken dat het niet voor iedereen wenselijk en noodzakelijk is. We zijn trots op de kinderen en vooral ook op de ouders. We ontvangen veel respons op onze lessuggesties en krijgen alleen maar positieve reacties. We voelen dat ons onderwijs niet stil staat!