Trots. Wij zijn enorm trots op ons team!

‘Wij durven zelfs te zeggen dat de basisvakken nu net zo goed worden aangeboden aan de kinderen als wanneer ze op school zouden zijn.’

Door Kim Harder en Esther Tigchelaar

Vanaf het moment dat de school dicht is gegaan, zijn wij met elkaar in een bijzonder proces gestapt. Hoe zijn wij van start gegaan? Aangezien wij een groot team hebben (32 personen) moesten wij voor een ruimte kiezen waar we konden samen komen en evengoed 1,5 meter afstand konden houden; Het werd de aula. Het digitale verrijdbare bord klaargezet, op de prikborden flaps opgehangen zodat alles opgeschreven kon worden en een link voor het videobellen gestuurd naar teamleden, die verkouden waren en dus niet aanwezig mochten zijn...

Filmscene Wij kregen het gevoel dat we in een filmscene terecht waren gekomen, waarbij een team in een “militair hoofdkwartier” een speciale operatie aan het plannen was. De eerste taak was het bepalen per bouw welke vakken we konden aanbieden vanuit huis, wat heb je daarvoor nodig? En alle technische vragen werden verzameld op één flap. Zo konden Danny en Mathieu zich voorbereiden op deze vragen, onderzoek doen en vervolgens uitleg geven aan het hele team. Elke keer als er een beslissing werd genomen of vragen op-popte werd dat op de flaps geschreven, zodat iedereen van elkaar op de hoogte bleef en er ook ideeën en mogelijkheden uitgewisseld konden worden. Een aantal keren deze eerste dag zijn we bij elkaar gekomen om met elkaar af te stemmen en ervoor te zorgen dat er tussen de ‘bouwen’ niet te veel verschillen zouden ontstaan in aanbod en om uiteraard tips en ideeën uit te wisselen. Het was heel mooi om te zien dat iedereen zijn expertise en ervaringen inzette om het thuisonderwijs op afstand zo goed mogelijk neer te zetten. Update Na de eerste dag hadden we de lijnen uitgezet, afspraken gemaakt en vragen geïnventariseerd. De tweede dag zijn we gestart met het maken van de weekplanningen, het eigen maken van Google Classroom na een workshop van Danny en Mathieu en het kopiëren van materiaal dat mee naar huis moest… en uiteraard stuurden we elke dag naar de ouders een update om hen mee te nemen in dit proces en op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. De afgelopen weken zijn wij doorgegaan met het aanbieden van nieuwe stof. Dit is erg goed bevallen en wij ervaren ook dat dit heel goed kan. Wij durven zelfs te zeggen dat de basisvakken nu net zo goed worden aangeboden aan de kinderen als wanneer ze op school zouden zijn. Uiteraard is het sociale aspect een uitdaging en ook het goed kunnen volgen van de ontwikkeling van de kinderen vraagt veel van de leerkrachten. Wat doen wij op dit moment? In de onderbouw gaat er elke dag een schrijven naar de kinderen via Parro. Hierin staat “het spel van de dag.” De materialen voor deze opdrachten zitten in een envelop die mee naar huis is gegaan. Activiteiten als tellen, dagen van de week, de kalender, woordenschat, alles komt erin terug. Meer hierover lees je in het stukje van Daphne, één van de onderbouwleerkrachten. De Musical gaat door! In de middenbouw en bovenbouw wordt elke dag om 8:30 uur het dagplan in Google Classroom klaargezet; taal, lezen, schrijven en rekenen zijn vaste onderdelen. Elke dag is er middels videobellen instructie aan de hele groep. Vervolgens verdeeld over de dag is er nog instructie aan de instructiegroepen gebaseerd op de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van de kinderen op dat moment. Buiten deze momenten om is de leerkracht nagenoeg de hele dag bereikbaar voor vragen via de chatfunctie van Google Classroom voor zowel kinderen als ouders. In groep 8 wordt ook de musical geoefend in kleine groepjes middels videobellen. Wanneer we de musical gaan opvoeren is niet bekend. Dat we het gaan doen staat vast, desnoods begin volgend schooljaar! Uiteraard zijn er naast de basisvakken ook opdrachten op het gebied van bewegen, geschiedenis, aardrijkskunde en creativiteit. Dit doen we vooral om het enthousiasme van de kinderen vast te houden. Zo hadden we bijvoorbeeld een Koningsdagchallenge, waarbij de leukste ingezonden foto’s of filmpjes een prijs konden winnen. Maar ook een mindfulness les gemaakt door één van onze collega’s… opdrachten die we aangeleverd krijgen van onze partners Mad House (dans, zang, toneel), Sport Service (beweging), IVN en de Witte Schuur (natuur) worden aangeboden. Wij vragen de kinderen en ouders foto’s terug te sturen van het werk dat zij maken wanneer dit niet zichtbaar is in Google Classroom, Snappet o.i.d.

‘Gevangen tijdens de Koningsspelen door de Corona’

Knutsel opdracht “jonge dieren” groep 4/5.

Ouders krijgen best een heleboel op hun bordje…hoe helpen we hen? In eerste instantie hebben we onze Chromebooks uitgedeeld, één per gezin, daar waar noodzakelijk. Hierdoor kan er in elk gezin meegedaan worden aan het onderwijs op afstand.

Serieus De leerkrachten geven instructie aan de kinderen, zodat zij er in principe zelfstandig mee verder kunnen en anders hun vragen kunnen stellen via de chat of videobellen. We merken dat ouders de verantwoordelijkheid die zij nu voelen voor de ontwikkeling van hun kinderen zeer serieus oppakken en dus in sommige gevallen één op één les aan het geven zijn. Door hen duidelijk te maken dat wij dit ook niet de hele dag in de klas zouden doen, hopen we dat ze hierdoor iets meer “lucht” krijgen. Daarnaast zijn alle leerkrachten tijdens schooltijden te bereiken via Parro, zodat ouders hulp kunnen vragen in een één op één chat met de leerkracht. Soms is het lastig als een ouder even niet meer weet hoe hij verder moet met een kind dat niet wil werken. Wij vragen ouders dan met ons contact op te nemen, zodat wij kunnen praten met die kinderen. We bellen ze op en hebben een gesprek met de kinderen zelf, om ze te motiveren en een luisterend oor te bieden. Dit is meestal genoeg, door dit te doen helpen we ouders hun kinderen weer op de “aan” stand te krijgen. Ouders en leerkrachten zijn dan een team het is goed dat kinderen dit ervaren.

Samen met Berend Botje De kinderen waar we ons echt zorgen om maken worden in het team besproken en de intern begeleider gaat in gesprek met ouders en waar nodig schakelen we schoolmaatschappelijk werk in. Deze samenwerking loopt heel erg goed. Soms beslist schoolmaatschappelijk werk dat het beter is dat kinderen één of twee dagdelen naar de opvang gaan. Het gaat hier dan om extreme gevallen uiteraard. Dit doen wij dan in samenspraak met Berend Botje, de opvangorganisatie waar wij nauw mee samenwerken. Vanaf dag één vangen zij onze kinderen op tijdens schooltijden. Hier zijn wij enorm blij mee! Indien de groep acht of meer kinderen bevat, wordt de groep gesplitst om zo het risico van verspreiding van Corona tegen te gaan. Inmiddels loopt het aantal kinderen bij de opvang op. Zo zijn er dagen dat er 20 kinderen aanwezig zijn… uiteraard springen wij dan bij zodat de groep gesplitst kan worden. Onze onderwijsassistenten zijn ook aanwezig en helpen de kinderen bij het maken van de schooltaken. Daarnaast hebben we middels videobellen ook contact met ouders en externen als logopedisten, orthopedagogen etc. over bijvoorbeeld externe onderzoeken die al zijn uitgevoerd om ervoor te zorgen dat deze ontwikkelingen ook door kunnen gaan.

Afstemming met het team Elke woensdag hebben wij een teamvergadering middels videobellen. Hier worden met name ervaringen, strubbelingen en vragen gedeeld. Zo kwamen we erachter dat via Snappet ook een chatfunctie mogelijk was. De ene leerkracht gebruikt dit wel, de ander niet. We maken hier dan afspraken over en communiceren dit naar ouders. Wat we hiervan geleerd hebben is dat er verschil mag zijn per bouw, als dit maar duidelijk gecommuniceerd wordt naar ouders waarom dit verschil er is en wat ouders in ieder geval mogen verwachten van de leerkrachten, zodat zij weten waar ze aan toe zijn. In de onderbouw en groep 3 was in eerste instantie niet gekozen voor een digitale werkvorm. Door alle succeservaringen van de andere groepen zijn ook zij binnen een korte tijd overgestapt naar deze manier van werken. Op een gegeven moment kwam de vraag hoe we de kinderen die extra leesbegeleiding op zorgniveau 3 krijgen van Astrid (onderwijsassistent) vanwege de leesdossieropbouw nu konden begeleiden. Er loopt nu een experiment met een groepje kinderen uit groep 7 dat wekelijks twee keer op een vast moment leesbegeleiding krijgt middels videobellen. Tot nu toe gaat dat goed. Waar we tegenaan lopen is het inroosteren van meerdere groepjes zonder dat kinderen te veel instructie gaan missen. Het rooster dat wij hebben gemaakt voor alle groepen, zodat de instructie voor broertjes en zusjes elkaar niet in de weg zit, raakt aardig vol.

Meenemen naar de toekomst Deze ervaringen nemen we absoluut mee naar de toekomst. Het is nu mogelijk om kinderen thuis te laten werken indien er geen vervanging georganiseerd kan worden bij ziek en zeer. Dit moet dan wel een noodoplossing zijn en geen gewoonte worden. De kinderen hebben instructie nodig van een leerkracht dus enkel en alleen zelfstandig werken is geen oplossing voor het tekort aan leraren. Ook denken wij dat ouders door deze situatie een beter beeld hebben gekregen van onze werkzaamheden, wij merken dat de waardering groot is bij onze ouders. Ook denken wij dat vergaderingen in de toekomst best vaker via videobellen gerealiseerd kunnen worden, om op deze manier reistijden te minimaliseren, al is face to face contact nog steeds belangrijk.

Waar zijn we trots op?

  • Het snelle schakelen van alle leerkrachten, onderwijsassistenten, conciërge zodat er binnen twee dagen een nieuwe onderwijsvorm in de steigers stond.
  • Werknemers die voorheen toch liever een usb-stick gebruikten i.p.v. werken in de Cloud en na een week instructie geven via beeldbellen hun scherm kunnen delen en ook kunnen uitleggen aan een andere collega hoe je dit moet doen.
  • Het durven loslaten en iets nieuws uitproberen ook al is dat best wel spannend.
  • Nieuwe lesstof digitaal aanbieden, ook in de ons bekende instructiegroepen.
  • Danny en Mathieu, die het team zo ongelofelijk snel geschoold hebben om op deze manier te kunnen werken en alle digitale vraagstukken hebben kunnen beantwoorden.
  • Kinderen die elkaar via de chatfunctie uitleg geven als het antwoord van de leerkracht even op zich laat wachten.
  • Ouders die er alles aan doen om hun kind op het gebied van onderwijs te steunen en open en eerlijk durven te zijn als het even niet lukt.
  • Kinderen die de musical oefenen en via beeldbellen een pen doorgeven aan elkaar, het is net echt!
  • We vieren verjaardagen met elkaar door te zingen met de hele groep middels videobellen.

Dagschema-groep 4-5

Dagschema - bovenbouw