Het schilderij van de zoon

THEMA KWALITEIT

Een rijke man van adel en zijn zoon verzamelden kunst.Ze hadden van alles in hun collectie, zelfs een Van Gogh en een Mondriaan ontbraken niet. Regelmatig stonden ze samen alle fraaie kunstwerken te bewonderen. Toen er een oorlog uitbrak werd de zoon opgeroepen en naar het oorlogsgebied gestuurd. Hij was een moedig soldaat. Op een slechte dag werd hij, toen hij het leven probeerde te redden van een andere soldaat, dodelijk geraakt. De vader kreeg het droevige bericht en rouwde hevig om het verlies van zijn zoon.

Een paar maanden later werd er bij de vader aangebeld. Een jonge man stond aan de deur met een groot pakket in zijn handen. “Meneer,” zei hij. “U kent mij niet. Uw zoon is gestorven terwijl hij mijn leven redde. Hij heeft meerdere keren het leven van een soldaat gered. Maar terwijl hij mij droeg werd hij dodelijk getroffen door een kogel. Uw zoon sprak vaak over u en uw beider liefde voor kunst.” De jonge man overhandigde het pakket. “Ik weet dat het niet veel zaaks is en zeker niets is vergeleken met de bijzondere kunstwerken die u hebt, maar ik geloof dat uw zoon zou willen dat u dit kreeg.”

De vader opende het pakket. Het was een portret van zijn zoon, geschilderd door de jonge man. Hij keek met bewondering naar de manier waarop de persoonlijkheid van zijn zoon was vastgelegd in het schilderij. Tranen vulde de ogen van de vader terwijl hij het schilderij verder bekeek. Hij dankte de jonge man en bood aan om voor het schilderij te betalen. “Nee, echt niet. Ik kan niet terugbetalen wat uw zoon voor mij heeft gedaan. Dit is een geschenk.”

De vader hing het doek van zijn zoon boven de schoorsteenmantel. Daar moest de Van Gogh zelfs voor wijken. Elke keer als hij bezoek kreeg, toonde hij voortaan eerst het schilderij van zijn zoon, voordat hij de rest van zijn collectie liet zien.

De vader overleed jaren later. Een veilinghuis ging zich bezighouden met de verkoop van de kunstcollectie. Op de dag van de veiling verzamelde zich een volle zaal met publiek. Het waren kunstkenners die opgewonden waren dat zij deze prachtige kunstwerken konden zien en de mogelijkheid kregen om daar nu iets van te kopen.

Op het podium stond het schilderij van de zoon. De veilingmeester klopte met zijn hamer. “We starten het bieden met het schilderij van de zoon van de eigenaar. Wie biedt er op dit subtiele schilderij van een onbekende maker?” Het bleef lang stil.

Toen riep iemand van achter uit de zaal: “Wij willen de echte werken zien. Sla dit schilderij maar over.” De veilingmeester bleef volhouden. “Wie wil er bieden op dit schilderij? Wie start het bieden? € 100, € 200?”

Een andere stem riep boos: “Wij zijn niet gekomen voor dit prutswerk. We zijn gekomen om de Van Goghs en de Rembrandts te zien en te kopen. Schiet nou eens op en kom met het echte werk!” De veilingmeester ging door: “Portret van een zoon! Portret van een zoon! Wie biedt op het portret van de zoon?”

Uiteindelijk kwam er een stem van achter uit de zaal. Het was de tuinman die al jaren bij het gezin in dienst was. “Ik bied € 10 voor het schilderij. Het is veel meer waard, maar meer kan ik me niet veroorloven.

“We hebben een bod van € 10, wie biedt € 20?” “Hamer het maar voor hem af. Wij willen de meesters zien!” “Ik heb een bod van € 10, wil iemand meer bieden?” Het publiek begon boos te worden. Zij wilden geen schilderijen van amateurs. Dat moet de medewerker van het vermaarde veilinghuis toch kunnen begrijpen. Zij komen voor waardevolle investeringen.

De veilingmeester klopt met zijn hamer “Eenmaal, andermaal, verkocht voor € 10!”

Een man op de tweede rij riep: “ Tijd is geld! Kunnen we nu doorgaan met de meesterwerken?” De veilingmeester legde zijn hamer neer en kondigde aan: “De veiling is nu afgelopen.” “En de echte schilderijen dan?”

“Het spijt me. Toen ik de taak had aangenomen om deze veiling te leiden, ben ik op de hoogte gesteld van een bijzondere bepaling in het testament dat tot op dit specifieke moment geheim moest blijven. Dat moment is nu bereikt. Alleen het schilderij van de zoon mocht worden geveild. De persoon die dat schilderij kocht zou automatisch alle andere kunst erven, inclusief de schilderijen van de grote meesters. De persoon die de zoon heeft gekocht krijgt de hele collectie erbij!”