Kwaliteit is de hele olifant

Wat is kwaliteit? Kwaliteit kunnen we definiëren als het geheel van eigenschappen en kenmerken dat van belang is voor het voldoen aan vastgestelde of vanzelfsprekende wensen en verwachtingen van het systeem. Dat betekent dat we een beeld moeten vormen bij de vraag wat we van onszelf, het team en het systeem mogen wensen en verwachten. En welke eigenschappen en kenmerken daarbij horen. En uiteraard wat wij daaraan kunnen bijdragen.

Bij Kopwerk/Schooltij gaan we uit van het geheel. Alles wat een kind nodig heeft om zich in de maatschappij stevig te kunnen neerzetten is belangrijk. We kijken naar ‘De Hele Olifant.’ Dat verhaal komt er in het kort op neer dat een aantal blinde mannen een olifant ‘verkent.’ De een voelt de slagtand, en weet nu dat een olifant een speer is. Een tweede voelt de slurf en weet zeker dat een olifant een slang is. En zo zit het als je niet oppast ook met kwaliteit. Dat je kwaliteit definieert als de staart, of het oor. Bij Kopwerk/Schooltij gaan we voor brede kwaliteit. Voor de hele olifant.

En als je het zo bekijkt dan wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven op scholen waar – om in inspectietermen te blijven - het basisarrangement gerealiseerd is en ze alle aspecten die ervoor zorgen dat een kind zich ontwikkelt in kaart hebben. En waar al die aspecten een rol spelen bij het ontwerpen van het leerproces. Natuurlijk, kinderen moeten goed leren lezen, schrijven en rekenen.

• Maar kunnen zich ook uiten? • Hebben ze zicht op hoe de wereld in elkaar zit? • Hebben ze zicht op hun eigen kwaliteiten en kunnen ze die inzetten? • Zijn ze creatief? • Kunnen ze kritisch denken? • Kunnen ze samenwerken?

Hoe meet je of een kind ‘zicht heeft op hoe de wereld in elkaar zit?’ Dat is nogal wat. Daar helpen goed of fout niet en kun je lastig met je rode pen uit de voeten. Toch hebben we daar als professionals een beeld bij. En kunnen we daar in het team een gesprek over voeren. Of beter nog: met het kind zelf. We hebben verwachtingen die we vooraf vaststellen. Of die vanzelfsprekend zijn in onze situatie. Bij het aanleren van kritisch denken, sa- menwerken, het inzetten van je eigen kwaliteiten is het van belang dat de lerende zelf reflecteert en beoordeelt. Als leerkracht kunnen we het kind aan het denken zetten. Zodat het zelf in staat wordt gesteld om te reflecteren op de eigenschappen en kenmerken die daarbij horen. En de mate waarin het vindt dat het aan de wensen en verwachtingen die het kind zelf heeft voldoet.