Thuisonderwijs op Het Creiler Woud

Door Dayenne van Dijk

Mijn naam is Dayenne van Dijk. Ik ben als leerkracht werkzaam op Het Creiler Woud in unit 2. Ik geef instructie aan de leerlingen van groep 4/5. Wennen aan techniek Vanaf de tweede week dat wij met z’n allen thuis moesten gaan werken ben ik begonnen met instructies geven via Google Meet. Voor de leerlingen en voor mijzelf was dit wennen. Als leerkracht ben je gewend tijdens je instructies te letten op de verbale en non-verbale reacties van de leerlingen, maar al snel tijdens mijn eerste instructie miste ik de non-verbale reacties van de leerlingen doordat ik mijn scherm had gedeeld. Peilen of de instructie over komt was lastig, zeker doordat ik ook met de leerlingen had afgesproken dat ze hun microfoon uit moesten zetten zodat we geen last hadden van elkaars achtergrondgeluiden. Het bleef stil! Ik schakelde heen en weer tussen het wel en niet delen van mijn scherm. Al snel bedacht ik me dat ik tijdens de volgende instructie met twee apparaten zou gaan inloggen. Bij de een geluid uit en aangesloten op het digibord en een gedeeld scherm zodat ik makkelijker kon schrijven (mijn instructies geef ik op school) en bij de ander geluid aan en leerlingen in beeld. Dit werkt voor mij heel fijn. De dagen erna waagden ook mijn collega’s zich aan dit avontuur. Het was ook voor hen even wennen, maar nu niet meer weg te denken. Naast de groepsinstructies wordt Google Meet nu ook ingezet voor de verlengde instructie van leerlingen. Dit kan op aanvraag van de leerling omdat deze vastloopt en uitleg wil, maar wij houden de leerlingen met Snappet gedurende de dag in de gaten. Als wij zien dat er een aantal fouten achter elkaar worden gemaakt kunnen wij de leerling uitnodigen om weer even in te loggen in Meet. Voor korte vragen maken we gebruik van de Snappet Chat. Op papier blijven werken Voor sommigen van mijn collega’s is het lastig om in hun thuissituatie thuis online instructie te geven via Meet. Zij lossen dit op door instructies op te nemen en deze te delen met de leerlingen in Google Classroom. Ook dit werkt goed, al zou je het als leerkracht liever anders doen. De vakken die we op school met digitale middelen aanbieden, kunnen thuis zonder moeite gedaan worden. We vinden het ook belangrijk dat leerlingen werk op papier blijven doen. Daarom krijgen zij ook werkboekjes van Faqta en werkboekjes om de aangeboden stof te kunnen oefenen. Voorlezen De kleuters krijgen bij ons wekelijks nieuwe pakketjes thuis met werkjes en de benodigde materialen. Ook in unit 1 zijn de leerkrachten begonnen met het ‘Meeten’. Er worden momenten geprikt waarop de leerlingen gewoon even iets kunnen vertellen tegen de anderen en de juffen, maar er wordt ook interactief voorgelezen, er worden vertelplaten besproken of versjes aangeboden. Nu het thuisonderwijs al een aantal weken heeft geduurd zien wij als team dat het grootste deel van de leerlingen en ouders zijn weg heeft gevonden. We zien dat de meeste leerlingen blijven groeien. We realiseren ons dat het thuisonderwijs van ouders maar ook van de leerlingen heel wat vraagt. Een aantal teamleden waaronder ik zelf, zitten thuis namelijk met precies dezelfde situatie en ik moet zeggen dat dit me niet altijd meevalt.

Extra 1-op-1 momenten We zien ook dat de NT2 leerlingen de extra aandacht die ze op school krijgen missen. Thuis wordt vaak niet of nauwelijks Nederlands gesproken. Dit zien we terug in de gemaakte opgaven, maar ook horen we tijdens de Meet sessies dat er meer problemen zijn in de uitspraak of er zijn woordvindingsproblemen die er eerder niet meer waren. Daarom hebben we er nu voor gekozen om een aantal momenten in de week te plannen waarbij de onderwijsassistenten via Meet met deze leerlingen spreken. Ze werken dan samen aan opdrachten om de spreekvaardigheid te bevorderen, leerlingen lezen voor, e.d. Bij de jongere kinderen worden zoals ook al eerder benoemd bijvoorbeeld vertelplaten besproken en voorgelezen en vragen gesteld. Allemaal met als doel de Nederlandse taal aan te bieden. Soms nodigen we een enkele leerling voor een half uur uit op school om aan deze doelen te werken. Persoonlijke aandacht We zien ook dat de leerlingen die op school worden begeleid op het gebied van werkhouding het thuis lastig hebben. Ook hier gaan de onderwijsassistenten extra mee aan het werk. De leerlingen delen via Meet hun scherm met de onderwijsassistent en maken hun werk. De onderwijsassistent kan hierbij gelijk tips geven tijdens het verwerken en verlengde instructie geven indien nodig. Voor deze leerlingen is dit net even een extra zetje, maar ook een motivatie om er even goed voor te gaan. De leerlingen geven ook aan dit moment van persoonlijke aandacht prettig te vinden.Deze manier van ondersteunen vinden we belangrijk omdat het een stukje onmacht van de leerlingen is. Ook ontlasten we op deze manier de ouders een stukje. De ontwikkelingen bespreken we 1x per week via Meet met het gehele team. Dit werkt erg prettig. Prachtige ontwikkelingen en initiatieven De vrijwilliger die normaal gesproken een aantal keer per week op school komt om met een aantal leerlingen met het programma BOUW te werken heeft zelf een manier gevonden om bij haar thuis dit voor te zetten (de richtlijnen van het RIVM in acht nemend). Muziek Grietje, een van onze onderwijsassistenten verzorgt o.a. de muzieklessen op school. Zij bedacht al snel dat zij de leerlingen middels filmpjes ook liedjes aan kon bieden. Wekelijks stuurt zij filmpjes via onze communicatie app Fiep naar ouders.

Kijk gerust op haar Youtubekanaal: Grietje De Haan-Nicolai

Deze heeft ze met haar zus opgenomen die ook in het onderwijs zit:

Er is een planning gemaakt voor de opvang van leerlingen op school. Iedereen draagt zijn steentje bij.

Berichten van ons.

  • De jarige leerlingen krijgen een verjaardagskaart thuis.
  • Dagelijks complimenten voor de leerlingen voor hun werkhouding en resultaten,
  • maar ook ouders voor hun bijdrage via de Fiep app.
  • Een hart onder de riem middels de tekst op het raam en de site.
  • Paasattentie voor leerlingen en ouders.

Groenten en fruit Ook om de school wordt er gewerkt. Wanneer we allemaal weer naar school mogen is het plein weer een stukje groener door de wilgentakken. Deze zullen voor veel speelplezier en schaduw zorgen. Ook is de schooltuin in ontwikkeling. We hopen hier onze eigen groenten en fruit te kunnen kweken en we helpen hierbij natuurlijk ook de bijen een beetje. Ook de buitenkant van onze school heeft een likje verf gekregen. Hoe goed het thuiswerken ook gaat, wij kunnen niet wachten om met z’n allen weer op school te kunnen starten. Wij denken na over een passende manier van onderwijs op school voor als we weer voorzichtig aan mogen opstarten. Als i-coach vind ik het mooi om te zien hoe de digitale middelen nu ingezet worden binnen ons onderwijs. Of het nu met Google Classroom en Meet, Office Teams of de optie taken is binnen ZuluConnect. We hebben ons er met z’n allen in moeten verdiepen en we worden er verdraaid handig in. Er ontstaan mooie initiatieven die we ook na deze periode in de klas verder vorm kunnen gaan geven.