Bert de Boer kan het niet alleen…

Bert de Boer was jarenlang stafmedewerker huisvesting bij Kopwerk/Schooltij. Hij heeft het onderhoud en de verbouwing van vrijwel alle scholen begeleid. En meerdere nieuwbouw-projecten voor elkaar gekregen. Bert gaat nu met pensioen, maar geeft graag nog een inkijkje in zijn werk. Bert wordt opgevolgd door Jorg Berendsen.

“Als stafmedewerker huisvesting bij Kopwerk/Schooltij ben je verantwoordelijk voor alle huisvestingszaken binnen onze stichting. Natuurlijk is de huisvesting niet de corebusiness van een onderwijsinstelling, maar onderwijs zonder een goed dak boven je hoofd is in Nederland nu eenmaal niet mogelijk. Ons dagelijkse werk is natuurlijk het onderhoud van de schoolgebouwen. Daarvoor maken we lange termijnplannen. We moeten veel maar we willen eigenlijk nog veel meer. Het beschikbare budget is meestal niet voldoende. Dat is ingewikkeld en er moeten dus keuzes gemaakt worden. Deze keuzes maken wij samen met bestuurders en schooldirecteuren. Daarnaast is het de kunst om zoveel mogelijk van onze wensen met de beschikbare gelden uit te laten voeren. Hiervoor is een goede relatie met onze aannemers noodzakelijk. Op zich is het onderhoudswerk niet zo complex en kunnen we dit binnen Kopwerk/Schooltij samen allemaal prima oplossen.”

oude situatie 'De Rank'

“Ingewikkelder wordt het zodra er nieuwbouw- en of renovatieplannen voor een school op stapel staan. Daar zijn veel meer partijen bij betrokken, die allemaal hun eigen belangen hebben. Maar de kern is ook daar dat je het alleen niet voor elkaar krijgt. Dan ben ik de spin in het web. Ik hou contact met de Gemeente als geldschieter, het bestuur als opdrachtgever, het team als gebruiker, de architect, de aannemer als uitvoerder en vaak nog andere adviseurs en uitvoerende partijen. Dan is mijn rol meer die van regisseur en procesbewaker.


Ik heb geleerd dat met name controle op het proces, de kwaliteit en het budget belangrijk is. Het bestuur laat dat aan mij over. De mensen waar je voor bouwt, daar moet je natuurlijk mee afstemmen. Het is altijd samenwerken. In die samenwerking heb je elkaars expertise nodig. De teams zijn deskundig op wat ze nodig hebben in het onderwijs en zij hebben mij nodig om dat te realiseren. Dat is ook logisch. Ik ben vaak bij nieuwbouw betrokken, een schooleider of teamlid maakt dit misschien een of twee keer mee in zijn of haar carrière."

Ik kan het samen

“Ik kan het alleen als anderen ook samen willen en kunnen werken. Alle partijen hebben elkaar hard nodig. Goed luisteren naar wat de partijen kunnen en willen en dit bij elkaar brengen tot uitvoerbare plannen. Hierbij gebruikmakend van de expertise van alle partijen. Het kan alleen maar samen. Bij Kopwerk/Schooltij hebben we niet voor niets “ik sta samen sterk” als lijfspreuk. Dat is belangrijk in het onderwijs zelf, maar ook heel belangrijk om bij de huisvesting van het onderwijs tot mooie resultaten te komen.”

Artist impression nieuwbouw 'De Rank'