Samenwerken op Daltonschool
De Branding

Aan het woord is Erica Bernard, schoolleider van De Branding in Den Oever. De Branding heeft een eigen kijk op samenwerken. Vanuit het adagium:
Het meervoud van Samen is Toekomst.

Denken in Samen betekent voor mij, dat bij alles wat je doet, je er samen achter moet staan. Dat wil niet zeggen dat je allemaal hetzelfde moet denken en moet doen. Het betekent dat je kijkt, met die bedoeling voor ogen, naar waar je elkaars talenten en interesses kunt inzetten. Daarbij is het onvoorwaardelijk dragen van de gezamenlijke visie een vereiste. Als je als team kunt uitdragen: hier staan we voor, werkt dat niet alleen door naar buiten, maar kun je elkaar ook op het handelen volgens deze visie aanspreken. Vertrouwen hebben en er staan voor elkaar, ook als er niet schoolse zaken spelen, zijn dan een vanzelfsprekendheid.”

Werken vanuit talenten

“Op de Branding hebben we een structuur gevonden waarbij we werken vanuit de talenten van de leerkrachten. Kwaliteit zit voor ons niet alleen in competenties, maar ook in liefde voor de kinderen en de bereidheid je hiervoor in te zetten. Vanuit kwaliteit en affiniteit zijn leerkrachten samen verantwoordelijk voor de verschillende vakken. Hierbij wordt er zoveel mogelijk de verbinding gezocht met de andere vakken.

De bedoeling van Daltononderwijs is om leerlingen te begeleiden naar volwassenheid, zodat ze overeenkomstig hun capaciteiten een diploma halen en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat betekent dat we leerlingen uitdagen initiatief te nemen, op onderzoek uit te gaan en verantwoordelijkheid te nemen.”

Leefgemeenschappen

“Het Daltononderwijs is op De Branding vormgegeven in units. In deze leefgemeenschappen leren en leven de leerlingen en leerkrachten samen. De leerlingen kunnen zich in deze units klasoverstijgend ontwikkelen. De lesstof wordt in samenhang aangeboden in kernconcepten, waarbij de leerlingen vanuit hun eigen intelligentie werken aan de doelen. Om de leerlingen tools mee te geven die zij nodig hebben om in de 21ste eeuw zelfstandig te kunnen opereren, bieden wij ze tools aan uit het Autopoiesis-denken, ons aangereikt door Guus Geisen..

Om dit onderwijs vorm te geven hebben wij de volledige steun gekregen van het bestuur. ‘Andersom denken’ betekende bijvoorbeeld dat hiervoor de ruimte anders ingericht moest worden. Geen klaslokalen meer, verschillende hoogten van de toiletten en een brede trap die als tribune kan dienen voor tv en presentaties. Bij de bouw van de nieuwe locatie was het dan ook superfijn dat je met een bouwkundige kon samenwerken (Bert de Boer) die bereid was om met je mee te denken en die zijn handelen op onze visie heeft afgestemd.