Samen leren en ontwikkelen aan de hand van drie onderwijs-wetenschappers

Teamleren doe je niet alleen door te praten, maar ook door te doen. Voor en deel doe je dat bewust, door te experimenten en door goed te communiceren tijdens het teamwerk. Aan de andere kant leer je ook voor een deel onbewust. In het team automatiseren we bepaalde handelingen. Vanuit onze ervaringen worden we steeds beter in de uitvoering van onze teamactiviteiten.


Tijdens de teammiddag op de Kopwerk/Schooltij-studiedag hebben we dat weer eens ervaren. Deze middag hebben teamleden als voorbereiding op de kwaliteitskaart didactisch handelen onderzoek gedaan naar drie grote wetenschappers op het gebied van onderwijs: John Hattie, Robert Marzano en Luc Stevens.

Van theorie naar praktijk


De vraag die centraal stond was: ‘Wat vertellen deze onderzoekers ons over de didactiek?’ Het team werd opgesplitst in 3 expertgroepen die ruim de tijd kregen om antwoord te geven op de bovenstaande vraag. De expertgroepen kregen ook de opdracht om een presentatie te verzorgen en in gesprek te gaan met hun collega’s. Na deze presentaties had het team inzicht gekregen in de overeenkomsten en verschillen tussen deze onderzoekers. Vervolgens heeft het team indicatoren van deze drie onderzoekers geselecteerd die de basis gaan vormen voor ons didactisch handelen op school. Deze indicatoren zijn verwerkt in een kwaliteitskaart en een kijkwijzer.