De Lerende Organisatie
in de school

Alle voorgaande tools kunnen ook op teamniveau ingezet worden en daarmee oefenen we onszelf om het in de klas nog optimaler in te zetten. Want als systeem hebben we een probleem. Het leren komt voor een groot deel tot stand via herhalen en reproduceren maar dat vindt ons brein niet fijn. Hoe meer we moeten herhalen hoe meer ons brein afhaakt. Daarnaast raken we door het herhalen de sensitiviteit kwijt voor veranderende omstandigheden en dat hebben we nodig om te kunnen overleven. Het gaat erom balans te vinden tussen het werken met een voorspelbare methode en je laten leiden door de snel veranderende wereld om ons heen. Waar vinden we rust, orde en regelmaat? Niet in de waan om ons heen maar in ons zelf. In een sterk veranderende omgeving is innerlijke balans van groot belang. Wat doe jij om je innerlijke rust te bewaren in een sterk veranderende omgeving?

Schoolplan


In deze periode werken we op alle scholen aan een schoolplan voor de komende 4 jaar en dat plan past in het schema bij het onderdeel ‘instrument, theorie en tools.’ De basis voor het schoolplan is de visie van het geheel. Wat willen we de komende vier jaar realiseren in het gedrag van elk individu en als systeem? Wat betekent dat voor mij in mijn persoonlijk meesterschap, wat wil ik leren in deze periode en hoe kunnen we de persoonlijke groeiplannen verbinden met wat op systeemniveau noodzakelijk en wenselijk is? Als we dit helder hebben werken we via teamleren aan de dagelijkse stappen van verinnerlijken en toepassen. Je kunt een levend systeem niet verbeteren door een onderdeel op zichzelf aan te pakken. Het werkt alleen als we vanuit het geheel een kader creëren waarin alle onderdelen in samenhang kunnen groeien en ontwikkelen.

Foto innovatiewand waarin de route van innovatie gedurende een jaar wordt gevolgd ten aanzien van PBS, Samenwerkend Leren en het netwerk Autopoiesis.

Innovatiewand


Een aantal scholen werkt vanuit de innovatiewand aan de ontwikkeling van het geheel. Op deze innovatiewand is de visie en de gezamenlijke ambitie gevisualiseerd. Alle teamleden zijn bij het geheel en een van de onderdelen betrokken. Je werkt als individu in een groepje aan een ontwikkeling en de eigen expertise. Dat groepje zorgt ervoor dat het gehele team in de periode van vier jaar op het niveau van de expertisegroep komt. Met een bepaalde regelmaat die past bij het proces van de school en het team bespreek je bij de innovatiewand de voorbeelden van toepassing en verinnerlijking. Het gedrag van de een is voorbeeld en inspiratie voor de ander.

Foto innovatiewand waarin de visie, missie en route van de innovatie op flaps is weergegeven en daarnaast de voorbeelden van de concretisering in elke klas gevisualiseerd worden.

Mentale modellen

Tijdens de bespreking komen mentale modellen aan de orde, bespreken welke houding helpend is en welke houding belemmerend. Het bewustzijn van ons gedrag groeit en dat geeft richting aan wat we doen met ons waarnemen en handelen. We organiseren de volgende activiteiten op basis van de richtinggevende kaders (visie) en maken daarbij passend gebruik van instrumenten en methoden.