De Lerende Organisatie
in het systeem

Strategisch Beleid


Kopwerk/Schooltij heeft al jaren het gedachtengoed van de Lerende Organisatie omarmd en laat zich leiden door het inspirerende kader. Het huidige Strategisch Beleidsplan is erop gebaseerd. Daarin is duidelijk zichtbaar dat met name de eerste vier disciplines zijn toegepast.


De Lerende Organisatie

Leren is de essentie van leven. We willen bewust leren bevorderen. Niet alleen in het hoofd, maar ook in handen en hart. Leren gebeurt in samenhang en is altijd gericht op het individu en het geheel. Het concept van ‘De Lerende Organisatie’ helpt ons om meer bewust te kijken naar, te denken over en handelend om te gaan met ons lerend vermogen. Als mens, als professional en als onderdeel van deze samenleving. Meer informatie hierover is te vinden op www.kopwerk.nl. Vast staat dat de komende vijf jaar voor Kopwerk en haar medewerkers inspirerende en betekenisvolle jaren worden. Elk jaar staat een thema centraal waarin scholen met en van elkaar kunnen leren. Zodoende creëren en realiseren we gezamenlijk de visie van Kopwerk.

Route 2020 - 2025


De huidige beleidsperiode hebben we gewerkt aan de hand van onderstaande routekaart:

Hoe de nieuwe route voor de komende periode eruit gaat zien, zijn we nu aan het ontwikkelen. Dat De Lerende Organisatie wederom als uitgangspunt wordt genomen kan geen verrassing zijn. De volgende stap die passend is in het proces van deze organisatie is gericht op een meer systemische aanpak van leren en ontwikkelingen. Hoe kunnen we als geheel meer gericht zijn op het leren, het daarbij passende gedrag ontwikkelen en dat als resultaat zichtbaar maken? Daar gaan we dit jaar de route voor uitzetten.