Internationalisering
op de Idenburg- en Kuyperschool.

Een voorbeeld van teamle
ren

In onze globaliserende wereld wordt internationalisering steeds belangrijker voor ons onderwijs. Dit geldt ook voor de jongste kinderen. Een doorlopende leerlijn is daarbij essentieel. Daarom hebben wij (Idenburg- en Kuyperschool) contact opgenomen met de Nederlandse organisatie voor internationalisering: Nuffic. Via deze organisatie is het mogelijk om per brinnummer een subsidie aan te vragen van maximaal vijfduizend euro.

Engelse les door Britse studenten

Internationalisering in het basisonderwijs bestaat uit 4 domeinen:


  • Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)
  • Internationaal georiënteerde leerinhouden
  • Uitwisseling over de grens
  • Internationale beleidsontwikkelingen

Beide scholen hebben ervoor gekozen Engelse taallessen te geven aan groep 1 t/m 8. De ambitie van de scholen is om 15% van de lestijd in het Engels te geven. Dat komt neer op zo’n 1 tot 1,5 uur per week.

Engelse polonaise

Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)


Vroeg vreemdetalenonderwijs betekent dat basisscholen vanaf groep 1 een vreemde taal aanbieden. Op een natuurlijke manier de taal leren staat bij vvto voorop en juist vanaf groep 1 is dat goed te realiseren. In de onderbouw draait het allereerst om het begrijpen en spreken. In de hogere groepen leren kinderen ook lezen en schrijven in de vreemde taal. Op jonge leeftijd een vreemde taal leren stimuleert daarnaast de algemene taalontwikkeling en maakt kinderen internationaal bewust.

De doeltaal is de voertaal


Kinderen willen de taal kunnen verstaan en spreken, teksten kunnen lezen en schrijven over onderwerpen die hen interesseren en contact kunnen maken in het Engels. Kortom, kinderen willen communiceren. De doeltaal is de voertaal, dat is dé manier om Engels te leren. De methoden die we hebben gekozen leren kinderen om samen te werken, kritisch na te denken over maatschappelijke ontwikkelingen en ze oefenen praktische vaardigheden in het Engels. Kinderen leren functioneel taalgebruik dat past in een context. Op onze twee scholen in Andijk is gekozen voor de Engelse uitgeverij Pearson. Groep 1 t/m 4 gebruikt iPockets en voor groep 5 t/m 8 is Our Discovery Island aangeschaft.

Uitwisseling over de grens


Door de samenwerking te kiezen met Trevor Lewis - tweetalig-onderwijscoördinator van RSG Enkhuizen - zijn we gestart met het plaatsen van Britse studenten van de Durham University. Deze studenten lopen jaarlijks 3 weken stage op onze scholen en verzorgen in groep 1 t/m 8 Engelse lessen. Met Engels als voertaal is de ontwikkeling in de taal bij de kinderen het opvallendst. De kinderen leren snel hoe zij met de stagiaires moeten communiceren. Ook de leerkrachten vinden het een enorme uitdaging! Tijdens de lunch worden de gesprekken regelmatig in het Engels gevoerd. In juni van dit jaar zullen 4 collega’s uit Andijk Engelse basisscholen bezoeken en de universiteit van Durham.

Van sparend naar sparrend


In een lerende internationale organisatie wordt samenwerken betekenisvol. Leren gaat immers niet meer over uitvoeren maar over de impact op kinderen. Werken vanuit een onderzoekende houding gaat deel uitmaken van onze dagelijkse routines. In overleg staat reflectie op de eigen praktijk centraal. Dat werkt alleen wanneer de cultuur zich ontwikkelt van sparend naar sparrend. Elkaar kunnen ‘mentoren’ is essentieel. Schoolontwikkeling en teamleren vallen daarmee samen. Er ontstaat een lerende organisatie. Hier ligt de expertise van onze lerende school in wording.


The English Greenhouse


Om een invoeringstraject van dit formaat succesvol te laten verlopen hebben we Pascal Koole ingeschakeld van “The English Greenhouse”. Zij begeleidt onze beide teams om Engelse taallessen aan te bieden in de doeltaal. Een praktijkgerichte opleiding met aandacht voor persoonlijke taalvaardigheid, theoretische onderbouwing en de doorlopende leerlijn en lesmaterialen.
<