Kinder Matthäus

Onder leiding van Harry Toebes voerden professionele musici en het koor Collegium Musicum Hornense een speciale versie van de Matthäus Passion, het bekende werk van Johann Sebastiaan Bach, uit. Op maandag 8 april was iedereen welkom in de Morgensterkerk in Den Helder. Dinsdag 9 april was het concert speciaal voor de kinderen van drie verschillende basisscholen: twee Kopwerkscholen, leerlingen van de Schakelklas en de Comeniusschool.


“Het stuk zal drie uur duren”, zei Harry Toebes in zijn voorwoord, waarna de kinderen geschrokken keken en de ouderen moesten lachen. “Oh nee, zo lang duurt het origineel. Wij gaan een verkorte versie doen.” De kinderversie zat vol met de mooiste hoogtepunten en vertellingen uit het werk van Bach. Het verhaal van Matthäus over de lijdensweg van Jezus Christus werd verteld door Marret Bruijnooge – je kon een speld horen vallen.


Tijdens het concert was er een speciaal samengesteld kinderkoor. Kinderen uit groep zeven en acht van basisschool Eben Haëzer uit Den Helder zongen samen met kinderen uit groep zes, zeven en acht van basisschool de Verrekijker uit Julianadorp. Zij kregen van tevoren zes lessen van muziekdocenten Elina Keijzer en Heleen Gerretsen van Triade, ‘Huis van de kunsten’ van Den Helder en omstreken.


Harry Toebes is directeur van basisschool ‘t Creiler Woud in Kreileroord en van basisschool De Fontein in Den Helder. In zijn vrije tijd is hij enthousiast dirigent. Zijn passie voor muziek heeft hij met financiële steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds, met hulp van Triade, van de beide basisscholen en van veel collega’s en bij de scholen betrokken vrijwilligers, in 2019 in kunnen zetten voor de bovenbouwleerlingen van de Eben Haëzer en de Verrekijker, die met het Kinder-Matthäusproject een heel bijzondere muzikale ervaring hebben opgedaan.