Nienke de Winter
en Claire Root
over SlimFit op
de Regenboog
in Stroet


Nienke is leerkracht ondersteuner op PCB de Regenboog en vanaf de invoer en start betrokken bij het SlimFit-onderwijs in Stroet. Claire is leerkracht/mentor van unit 1. Zij werkt nu voor het tweede jaar op de Regenboog. Hoe ervaren zij het SlimFit organisatiemodel? Lonneke Balder vraag het aan ze.

Nienke de Winter

SlimFit… Wat doen jullie nu precies op school?

Nienke: “We werken in twee units, omdat we een kleine school zijn. Leerkrachten zijn specialisten in bijvoorbeeld rekenen, taal of het jonge kind. Je kunt het een beetje vergelijken met het voorgezet onderwijs waarin je steeds naar een andere leerkracht gaat. Natuurlijk hebben de kinderen wel één aanspreekpunt waar ze altijd op terug kunnen vallen, de mentor. De onderwijsassistenten begeleiden het zelfstandig werken. Je krijgt dus een instructie van een specialist en die ga je vervolgens op je eigen moment, wanneer jij daaraan wilt werken, verwerken.

Het is fijn voor de kinderen dat ze verschillende momenten hebben en verschillende werkplekken waar ze zelf kunnen bedenken wat ze kunnen doen. Ze hebben daarmee een stuk eigen regie. Maar ze worden niet losgelaten. We hebben wel bepaalde taakverwachtingen, gericht op het kind.”

Claire, jij was hier niet vanaf de start van het SlimFit-onderwijs op de Regenboog. Was het heftig om in te stappen?


“Ik dacht aanvankelijk van wel, maar het viel erg mee. Het is echt iets dat je moet liggen, dan ga je vanzelf mee.”


Nienke, hoe ervaar jij het? Je bent vanaf de start aanwezig geweest. Je hebt enorm meegedacht, vormgegeven. Je was mee naar de Mondomijn*. Je hebt alles in de kinderschoenen zien staan en ook de ‘cold-turkey’ overstap naar het SlimFit-onderwijs gemaakt.


“Voor mij als onderwijsassistent / leerkrachtondersteuner was het heel leuk, want er zijn heel veel extra taken bijgekomen waarvan ik veel kan leren. De start was heftig, heel hard werken. Heel veel nieuwe dingen uitproberen, er dan achter komen dat dingen toch niet helemaal werken zoals we het bedacht hadden en dat weer veranderen. Dus ook heel veel gesprekken, evalueren met elkaar, waardoor je er toch sterk uit komt. Ik ervaar dat als heel prettig. Het is wel heel belangrijk dat je er als team allemaal hetzelfde in staat, want juist doordat je zoveel samenwerkt moet je het ook echt samen doen. Dus communiceren blijft belangrijk en dingen die opvallen, die moet je blijven bespreken en altijd kijken waar het beter kan. Als ik kijk naar de start en waar we nu staan, dan hebben we hele grote stappen gezet.”

*www.mondomijn.nl/ Een voorbeeld IKC in Helmond

Claire Root

Waar zit de meerwaarde?


Nienke: “Voor mij persoonlijk, dat ik ook instructies geef (Nienke doet de PABO). Dat je alle kinderen ziet, dat kinderen dus ook alle leerkrachten en onderwijsassistenten zien. Dus je komt altijd iemand op de dag tegen met wie het goed voelt, met wie je een klik hebt. Altijd goede momenten op een dag. Daarnaast is het goed dat de specialisten in hun kracht staan, dan haal je er meer uit dan wanneer je alle lessen geeft aan één groep. Je hebt een focus op een (leer)lijn.”


Claire ziet dat ook.


“Dat je je op één bepaald vak kan richten en die lijn voor iedereen kan uitwerken tot iets heel moois, gericht op het kind. En ook de kleuters, want die worden niet vergeten in dit model. Zij wisselen niet van klas, maar ook zij krijgen - op hun manier – SlimFit-onderwijs aangeboden.”


Wat doet een leraarondersteuner precies binnen SlimFit?


Nienke: “Je begeleidt het zelfstandig werken volgens een vaste routine. Je geeft (verlengde) instructies (onder supervisie van de leerkracht) waar nodig en je denkt mee in het hele proces. Je bent echt onderdeel van het geheel.”


Hoe word je een leraarondersteuner? (OAplus?)


"Ik ben nu tweedejaars PABO Student, dus dan word je het. Of je volgt de leraarondersteuneropleiding.”


Helpt dit bij het lerarentekort?


"Als je op deze manier je onderwijs organiseert, zeker wel!”

Deel deze pagina: