SlimFit op de Regenboog.
Het roer moest om!


In Januari 2016 gingen we, onder leiding van ad interim Tim Toornstra, op zoek naar nieuwe kansen. Een zoektocht met in gedachten onze kernwaarden:
  • Op onze school hebben we oog voor het individuele kind
  • Op onze school werken de kinderen gepersonaliseerd
  • Op onze school laten wij de standaardisering los
  • Op onze school zijn kinderen eigenaar van hun leerproces
  • Op onze school stimuleren wij talent en kwaliteiten

Een geweldig mooie route, waarop wij op de Mondomijn in Helmond in aanraking kwamen met het SlimFit-onderwijs. Wat werden we geprikkeld en enthousiast! Dit wilden wij ook. Dit paste zo goed bij onze waarden. Dit is de vernieuwing waarnaar we op zoek waren. Dit is het onderwijs van de toekomst! En zo ontstond ons Regenboog SlimFit-onderwijs. Organisatorisch “Slim” en onderwijskundig “Fit”.


We werken met 2 units. Unit 1 zijn de leerlingen uit de groepen 1-4. Unit 2 zijn de leerlingen uit de groepen 5-8. We kijken doelgericht naar de lessen. Waar eerst de methode centraal stond, staan nu de doelen van de les centraal. Kinderen volgen gedurende de dag verschillende instructies en verwerken deze instructie, onder begeleiding van onze onderwijsassistenten, op een eigen roostermoment. Ieder lokaal is ‘rijk’ ingericht, gericht op een vakgebied. Zo hebben we een rekenplein, een taalplein, een themaplein, een stilteplein, een werkplein, een kleuterplein en een bewegingsplein.

De instructies worden gegeven door zogenaamde specialisten. Een leerkracht die de lijn van bijvoorbeeld rekenen volledig uitzet. Die de lessen plant en de kinderen op dat vakgebied nauwgezet volgt. Ook zijn er mentoren. Zij zijn het vaste aanspreekpunt voor de kinderen en de ouders. Zij starten de dag, lunchen en eindigen de dag met de kinderen.

In het rooster, waar alle instructies zijn weggezet op de diverse pleinen, zijn ook momenten van individuele begeleiding ingeroosterd. Om de zelfstandigheid van de kinderen verder te bevorderen, wordt er gewerkt met individuele roosters, planborden, en individuele dag- en/of weektaken. Onze jongste kinderen werken ook met planborden en weektaken. Door middel van individuele begeleiding (welke ook ingeroosterd wordt) en de kleine- en grote kringen sluiten wij ook optimaal aan op de onderwijsbehoeften van onze jongste kinderen.

Door het SlimFit onderwijs worden kinderen eigenaar van hun eigen leerproces en wordt het leeraanbod veel betekenisvoller voor hen. Natuurlijk hebben kinderen de juiste ondersteuning en begeleiding nodig bij deze zelfstandige manier van werken. Het team van de Regenboog is hierop toegerust. Binnen het rooster en de (week)taak wordt er samen met de kinderen (en hun ouders) gekeken naar hun kwaliteiten, hun talenten en naar wat ze graag nog meer zouden willen leren. Ze krijgen de ruimte. Zo ontstaan er kleine ondernemers en geven de kinderen vorm aan hun eigen onderzoek (xplore). Doelen worden samengesteld welke ook vermeld worden op het kindplan, welke weer besproken wordt met kind en ouders in een zogenaamd ouder/kind-gesprek.


SlimFit doe je niet alleen, dit kan alleen als je er echt samen voor gaat. Kinderen, team en ouders. Met elkaar maken we het mogelijk dat er, naast de reguliere vakken, ook extra beweegmomenten zijn ingeroosterd. Een schooltuin, waar de hele school aan werkt. Kunstzinnige vorming in ons atelier. Techniek, etc. etc. Allemaal met behulp van vrijwilligers, gastdocenten, bedrijven uit de regio en ouders. Van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. SlimFit creëert een enorm hoge (ouder)betrokkenheid.

Uiteraard is het niet alleen maar zonneschijn. Het is een proces geweest van vallen en opstaan. Nog steeds… Evalueren en aanpassen. Leren van en met elkaar. De billen bloot en jezelf kwetsbaar opstellen… Maar het is vooral een proces van loslaten en (daar heb je ‘m weer) vertrouwen!


We ervaren dat, wanneer de kinderen echt worden gezien door iedereen en ze zich mogen richten op de bovenkant (hun talenten, hun interesses), dat de basis vanzelf meekomt! Daarom, inmiddels echt onze lijfspreuk:


Voldoen aan de onderkant, focus op de bovenkant!

Deel dit artikel: