Muursessies rond
de innovatiewand
op de Ark

Door Tjallina Liebregts

De grootste concrete opbrengst voor mij als schoolleider van de afgelopen twee jaar vanuit het netwerk autopoiesis is het houden van muursessies rondom onze innovatiewand. Een innovatiewand is een visuele representatie van je schoolontwikkeling. Door regelmatig samen bij deze wand stil te staan wordt het leren van elkaar gestimuleerd en kun je door te leren van de worsteling van een ander, je eigen leerproces versnellen.

Kwartje

Twee jaar geleden begonnen wij als team enthousiast met bordsessies, maar bij ons als team bracht het niet het gewenste resultaat. De bordsessies voelden aan als een verplicht nummer. ‘Oh ja, ik moet nog een doel bedenken om aan te werken,’ werd meer dan eens gezegd in de teamkamer. Na een bijeenkomst met Guus Geisen waarin hij weer met veel enthousiasme sprak over de innovatiewand, viel bij mij het spreekwoordelijke kwartje. Wat als ik van de bordsessies muursessies zou maken rondom een innovatiewand.Het mooiste was dat een collega exact hetzelfde dacht en terwijl ik voorbereidingen aan het treffen was voor onze wand een foto naar mij toeschoof en zei: ‘Ik denk echt dat wij dit als team moeten proberen.'

"De wand maakte in één oogopslag zichtbaar in hoeverre we onze doelen hadden behaald en waar er nog wat was blijven liggen."

Interactiever

Ik besloot alle doelen van het schooljaarplan op gekleurd papier te zetten en deze verspreid over de muur in de teamkamer te hangen. Al voor de eerste muursessie een feit was had een collega een foto geplakt bij een van de doelen. Voortaan brachten teamleden foto’s of andere zaken mee naar de muursessie. Ze vertelden elkaar hoe ze aan aspecten van de schoolontwikkeling hadden gewerkt in de klas en plakten wat ze hadden meegebracht op de muur. Meteen werden de muursessies veel interactiever en werd het leren met en van elkaar verhoogd. Mensen werden enthousiast van elkaars ideeën. Ook bleef er een aantal van de elementen van de oorspronkelijke bordsessie bewaard. Zo doen we de muursessies nog steeds staand, starten we met een check-in en duren ze relatief kort. Als er afspraken voortkomen uit de muursessie dan worden ze genoteerd op een whiteboard.

Andere pareltjes om te delen

Naast alle doelen van het schooljaarplan voegden we ook het blad andere pareltjes toe aan de muur. Soms was er iets dat meer dan de moeite waard was om te delen, maar toch niet hoorde bij een van de doelen. Op deze manier was er ook aandacht hiervoor. Toen we aan het eind van het jaar onze doelen gingen evalueren deden we dat ook bij onze innovatiewand. De wand maakte in één oogopslag zichtbaar in hoeverre we onze doelen hadden behaald en waar er nog wat was blijven liggen.


Dit jaar is de innovatiewand opnieuw ingericht, met toch een klein verschil. Niet alle doelen zijn terug te vinden op de muur. De focus ligt op doelen die samenhangen met onze grote ontwikkeldoelen uit het schoolplan en waarbij leerkrachtgedrag de hefboom vormt voor deze ontwikkeling. Het blad met pareltjes om te delen is gebleven. De wand is verder nog leeg, maar ik kijk nu al uit naar hoe hij zich gaat vullen.


Aan iedere schoolleider die zich in de school wil richten op meer zelfcreatie kan ik van harte aanbevelen om te starten met een innovatiewand. Eerlijk waar. Ik zou willen dat we er jaren geleden al mee waren begonnen!