Tas vol ideeën

Karla van Esch over Autopoiesis

Autopoiesis is voor mij een inspiratiebron. Als leerkracht ben ik altijd op zoek naar vernieuwingen en verbeteringen binnen het onderwijs. Daarbij staat het kind centraal. Op welke manier kan ik kinderen laten groeien in hun ontwikkeling? Het daarbij benutten van hun persoonlijke talenten is een belangrijk uitgangspunt voor mij, omdat ik de overtuiging heb dat, wanneer ik als leerkracht aansluit op de ontwikkeling en talenten van kinderen, zij kunnen groeien in hun ontwikkeling. Van daaruit komen kinderen tot leren en worden ze gesterkt en uitgedaagd om ook dat wat ze nog lastig vinden te leren. Geef kinderen het vertrouwen en betrek ze bij het onderwijs. Ik ervaar dat dit de motivatie en betrokkenheid van de kinderen vergroot, waardoor ze beter tot leren komen.

Leerlinggestuurd

Voor het team van Schoter Duijn is het effect van Autopoiesis dat wij met elkaar een scherpe en kritische blik blijven werpen op de manier waarop wij onderwijs willen geven. Op Schoter Duijn willen wij van leerkrachtgestuurd onderwijs naar meer leerlinggestuurd onderwijs. Kinderen meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap geven zijn dan ook de speerpunten voor onze schoolontwikkeling. Op de bijeenkomsten Autopoiesis geven wij samen met Guus vorm aan onze schoolontwikkeling.


Naast de theoretische kaders, praktische werkvormen en voorbeelden zijn wij als team met elkaar in gesprek over hoe wij dit vormgeven in onze dagelijkse praktijk. Er worden afspraken gemaakt over welke stappen ieder in zijn/haar groep zet. Op de bijeenkomsten kunnen de zaken waar wij tegenaanlopen met Guus en de andere deelnemende scholen besproken worden. Zo komen wij als team na zo’n bijeenkomst weer geïnspireerd en met een tas vol ideeën terug.

Thema Restaurant

Als leerkracht van groep 1/2 probeer ik aan te sluiten op de ontwikkelingen die plaatsvinden in de groepen 3 t/m 8. De afgelopen periode stond het rekenonderwijs in de picture. Hoe kunnen we tegemoetkomen aan eigenaarschap van onze kinderen binnen het rekenonderwijs? De groepen 3 t/m 8 gingen aan het werk met rekenen gekoppeld aan individuele rekendoelen van de kinderen. De kinderen werken op hun eigen niveau.


Voor de groepen 1/2 heb ik dat samen met mijn LIO-stagiaire vormgegeven aan de hand van een zelfgemaakte doelenposter voor het rekendomein meten. Aangezien spel bij ons de motor is voor leren, hebben wij de doelen van de kinderen toegepast in het spel binnen het thema restaurant. De kinderen hebben op de doelenposter gekeken naar wat ze nog willen leren rondom meten. Vervolgens hebben we spelsituaties gecreëerd waarin de kinderen werden uitgedaagd om ervaring op te doen met hun gekozen leerdoel.


Zo werd er spelenderwijs gewerkt aan leerdoelen als klokkijken, omgaan met geld, meten met een meetlint en nog veel meer!