VERHAAL VAN DE MAAND OKTOBER
THEMA 'ZELFCREATIE
'

Kom maar op!


Het is een oud gebruik dat in Hawaii wordt gekoesterd. Aan ieder kind dat wordt geboren geeft iemand uit de familie een bijzondere Kom die met veel zorg en creativiteit wordt gemaakt. In de wetenschap dat ieder mens dat wordt geboren, later in zijn leven het verschil kan maken. Het familielid dat de Kom mag geven en (laten) maken is steevast zeer vereerd. De Kom draagt als naam: ‘The Bowl of Light.’


De gedachte achter de Kom is al eeuwen oud. Ieder kind komt met een lege kom, vol licht op de wereld. Wie goed voor dat licht zorgt, groeit uit tot een krachtig en gaaf mens. Een mens voor wie het kennen en begrijpen van de dingen en zijn medemensen geen grote problemen oplevert. Zo’n kind groeit op tot een mens die bijna alles kan. In oude verhalen over de Kom zwemmen deze kinderen met de haaien, vliegen met de vogels, of gaan op jacht met de luipaarden.

Die verhalen vertellen ook van de keerzijde. Wie afgunstig wordt of kwaad doet, die gooit een steen in zijn of haar Kom. Dan dooft een deel van het licht. Want waar steen is, daar kan onmogelijk licht zijn. Wie stenen blijft gooien in zijn Kom, dooft uiteindelijk al het licht. Zo’n persoon raakt helemaal versteend. Een steen groeit immers niet en kan niet bewegen. Wanneer iemand er genoeg van heeft om nog langer steen te zijn, hoeft hij alleen maar de Kom om te draaien. Alle stenen zullen er dan uit vallen en er is weer plaats genoeg om het licht toe te laten in de Kom. Nu kan de persoon weer verder groeien.


Ieder mens krijgt bij zijn geboorte een eigen Kom. Zodat hij of zij weet dat je altijd weer opnieuw kunt en mag beginnen en er altijd weer nieuwe kansen zijn. Als je tenminste het licht toestaat te schijnen.