Oosterendse Rijnlanders doen het samen!

Door Helga Roersma
De Vliekotter Oosterend (Texel)

Oosterend Present ( OP) is een groots vijfjaarlijks dorpsfeest. Vier avonden en drie dagen lang wordt er feest gevierd. Straten worden versierd, er is een gezamenlijke maaltijd met meer dan 500 dorpsbewoners, gehuld in historische kleding, gezamenlijk aan lange tafels. Er wordt gebakken vis met brood en fruit gegeten. Er is een feesttent, er zijn allerlei leuke activiteiten op het feestterrein en natuurlijk het klapstuk: HET HISTORISCH SPEL, oftewel het grootste openlucht theaterstuk van Texel met honderden acteurs uit het dorp Oosterend! Maanden van voorbereiding gaan hieraan vooraf. Kostuums worden gemaakt, decorstukken gebouwd en geschilderd en de acteurs hebben heel veel gerepeteerd.


Het is gebruikelijk dat de organisatie het thema van OP in februari presenteert aan de bewoners in het dorpshuis de Bijenkorf. In een bomvol dorpshuis worden dan ook de kostuums, waarin de acteurs, Oosterenders zelf, gekleed moeten gaan, geshowd.

Spaans voor beginners

In 2018 speelde het Historisch Spel zich af aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog en kreeg de titel "Spaans voor beginners - Hoe de Oosterenders den IJzeren Hertog op de knieën krijgen.” Met watergeuzen, Spanjolen, een geloofsstrijd, een beeldenstorm en met een liefdespaar dat zich in die woelige tijd staande moest weten te houden.


Je kunt je voorstellen wat zo’n groot feest organiseren met een dorp doet, misschien heb je “Typisch Oosterend” het tv-programma gevolgd, dat was best een mooie weergave.

Rijnlands aan de slag…

Na het bekend maken van het thema gaat iedereen “los”. Taken, rollen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk. Met veel creativiteit en inspiratie gaat men aan de slag om de straat in het thema te versieren, kleding te maken, het script in te studeren etc. Het voorbereiden zorgt al voor verbinding tussen de dorpsbewoners, iedereen werkt samen aan het grote geheel. Er is vertrouwen in elkaar én er is vertrouwen dat het ook dat jaar weer tot een mooi resultaat zal leiden. Vakmanschap wordt ingezet, het decor wordt gebouwd en geschilderd. Iedereen draagt zijn steentje bij, of dat nou het gebruik van de tractor, de hoogwerker, de grote schuur als werkruimte aanbieden, het vis bakken, geschikte stof uitzoeken of kleding naaien is.

De Vliekotter doet ook mee

De school verbindt zich graag met het dorp en dus ook met het 5-jaarlijks feest. Het eindfeest op school, in de laatste week voor de zomervakantie van 2018, was een mooie opmaat naar het grote dorpsfeest. De school omarmde het thema “de tachtig jarige oorlog.” De presentaties van alle groepen voor alle ouders en dorpsbewoners werden op het schoolplein opgevoerd.


Er werd gemarcheerd, gedichten werden voorgedragen, de beeldenstorm werd uitgespeeld en er was eten en drinken. Kinderen konden spelletjes doen zoals boogschieten, koekvierendelen en een foto-shoot van een pose in het schavot laten maken.

De schoolband speelde en zong de liederen, zoals “Jan Klaassen was trompetter” en “Frederik Hendrik” en de “Zilvervloot!” Een muzikant uit het dorp leerde de kinderen doedelzak spelen en maakte met de onderbouwkinderen een echte luit, waar zij tijdens de modeshow op speelden.


Al met al een mooi staaltje van samenwerken in het mooie dorp Oosterend!