Hoe gezond ben jij?

In de maand oktober bieden we je de mogelijkheid om deel te nemen aan het Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Dit organiseren we ongeveer eens in de 4 jaar samen met onze arbodienst Perspectief.


We laten dit onderzoek uitvoeren om een beeld te krijgen van de gezondheid van ons personeel. Zo kunnen we de juiste ondersteuning bieden ter preventie van gezondheidsklachten, het op peil houden of verbeteren van de gezondheid.


Het PMO bestaat uit een vragenlijst en een medisch
onderzoek. Het geeft inzicht in je huidige gezondheid, werkvermogen, werkdruk en leefstijl. Zo kunnen in een vroegtijdig stadium signalen opgevangen worden die te maken hebben met je gezondheid en welbevinden.


In deze video vind je onder andere meer informatie over het onderzoek en hoe het zit met privacy. Deelname is vrijwillig, maar we raden je van harte aan om gebruik te maken van deze kosteloze gezondheidscheck.


Hoe je je kunt aanmelden lees je in de e-mail die je begin september ontvangt.

Kloppen jouw gegevens?

In het voorjaar van 2019 hebben we aangekondigd dat we de diensttijdgegevens van al onze medewerkers wilden invoeren in ons personeels- en salarissysteem (Youforce/Raet). Dit is belangrijke informatie voor bijvoorbeeld het bepalen van de datum van je jubileum.


Bij het ABP hebben we toen collectief de diensttijden opgevraagd en de afgelopen maanden hebben we de informatie verwerkt in Youforce/Raet.


Natuurlijk willen we nog wel even weten of de informatie van het ABP compleet is. Daarom sturen wij je binnenkort ter controle een uitdraai van de gegevens die bij ons bekend zijn.


Wil je alvast lezen welke diensttijd er meetelt? Lees dan Bijlage VI Diensttijd voor jubileumgratificatie op pagina 219 van de CAO-PO 2018-2019 via deze link:


Meer informatie volgt dit najaar.