Onze identiteit en levenswijsheid


Door Harry Toebes

Kopwerk en Schooltij werken met vijf Grote Doelen. De vierde daarvan is dat iedere school een helder en herkenbaar profiel heeft. Je schoolidentiteit moet zichtbaar zijn.


Wat voor een school geldt, geldt natuurlijk ook voor onze eigen Kopwerk/Schooltij-organisatie: ook deze identiteit is zichtbaar in een helder en herkenbaar profiel.


Het goede nieuws is dat wij allemaal die Kopwerk/Schooltij-identiteit bepalen.

Ieder team denkt op onze scholen na over de vraag: Wat voor school we willen zijn? Daarbij gaat het niet primair over onderwijskundige concepten, maar juist over de vraag wat voor school - en daarmee ook scholenorganisatie – wij willen zijn voor de kinderen die we dagelijks ondersteunen bij hun ontwikkeling. Het gaat over wat er van ons wordt verwacht in het algemeen en wat er van mij als teamlid verwacht wordt in het bijzonder. Als het goed is zoeken we naar ons moreel kompas, om in alle levensomstandigheden juist te oordelen of juist te handelen, helder en herkenbaar, passend bij onze school.


Dat klinkt misschien wat abstract, maar op onze scholen maken we toch dagelijks keuzes?

Waarom doen we het ene en laten we het andere? Wat laten we in onze visiediscussies leidend zijn? Hoe willen we voor onze kinderen, hun ouders, de buurt of het dorp waar we deel van uitmaken of voor onze collega-scholen bekend staan?

Deze laatste vraag geldt zeker ook voor onze Kopwerk/Schooltij-organisatie: hoe wil Kopwerk/Schooltij als werkgever bekend staan? Ook de medewerkers op het bestuurskantoor willen in alle levensomstandigheden juist oordelen of juist handelen. Levenswijsheid is daar net zo hard nodig als in onze scholen. Het afgelopen schooljaar zijn daarvan duidelijke voorbeelden te geven.


En hier komen de 4 ‘kardinale deugden’ weer terug:

· Wijsheid om de juiste beslissingen te nemen met integere argumenten – Prudentia;

· Rechtvaardigheid om eerlijk te oordelen in ieders belang – Iustitia;

· Moed en kracht om soms pijnlijke beslissingen te nemen – Fortitudo;

· Zelfbeheersing om in zorgvuldige afwegingen geen kansen te missen of anderen te beschadigen – Temperantia.


We zijn nog steeds een organisatie die aansluit bij de joods-christelijke traditie – of we nu vanuit het Openbaar Onderwijs komen of een Protestants Christelijke achtergrond hebben - met traditionele waarden en normen, maar juist ook met ruimte voor waarden die daaruit wellicht niet rechtsreeks voortkomen maar daarmee wel verwantschap vertonen. Dat maakt wat wij allemaal in ‘leer en leven’ laten zien: onze identiteit.

Zo ontstaat door de gezamenlijke levenswijsheid een helder en herkenbaar profiel, op school en binnen onze organisatie.