We zijn aan de slag gegaan met het grote doel IDENTITEIT vanuit het strategisch beleid. We hebben geleerd wat een mindmap doet met je brein, hoe je een goede mindmap maakt en dat verschillende manieren zijn om een mindmap te gebruiken. Vervolgens hebben we in twee of drietallen voor beide scholen mindmaps gemaakt over de identiteit van de school. Dit gaan we op een ander moment nog per team bespreken en uiteindelijk komt er één mindmap per school waarin de identiteit duidelijk zichtbaar is.

Daarnaast hebben de collega's onderling ervaringen uitgewisseld met bewegend leren waarbij enkele werkvormen ook gedaan zijn. (was wat lastig Corona proof). Ook hierbij is de verbinding gelegd met het brein. We hebben 's middags de ICC-ers de ruimte gegeven hun ICC beleidsplan te presenteren of nog verder vorm te geven binnen de thema's. En nog besproken hoe we de komende tijd omgaan met zieke kinderen, zieke leerkrachten en thuisonderwijs.

Hele praktische fijne dag van teamontwikkeling.