Strategisch beleid op de Regenboog Op de Regenboog hebben wij ons m.b.t. het strategisch beleid vooral gericht op het 'waarom, hoe en wat'. Hoe loopt de route van de Regenboog?

Door het inspectiebezoek van afgelopen schooljaar zijn wij als team al behoorlijk verweven met dit plan. Dit werd tijdens het bezoek ook al aardig belicht. Het was mooi dit plan nu door te trekken naar dit schooljaar en de bijzondere uitdagingen waar we nu voor staan in deze tijd en daar vooral praktisch mee aan de gang te gaan.

Zo kwamen we na het 'waarom, hoe en wat' automatisch uit op onze eigen doelen, die in het verlengde liggen van het strategisch beleidsplan. In twee werkgroepen hebben we ons gericht op 'talentontwikkeling' en 'portfolio'. Dit heeft tot goede stappen in deze processen geleid. Tot slot hebben de werkgroepen de opbrengsten aan elkaar gepresenteerd.