We zijn in eerste instantie in 5 werkgroepjes (verdeeld per groot doel) aan de slag gegaan met het omzetten van het strategisch Kopwerkbeleid naar Schoter Duijn. Dit bleek dicht bij elkaar te liggen en is door de werkgroepjes al voor de zomer globaal ingevuld. Op 9 september zijn we concreet aan de slag gegaan. Wat betekent dit voor onze kinderen, de organisatie en voor onszelf? Wat gaat er goed en wat willen we anders? Hoe plannen we dit? Waarom willen we gaan werken met een leerplein, werkhoeken, groep-doorbrekend en kinderen meer inbreng geven en hun eigen leerroute laten bepalen? Daarna zijn we aan de slag gegaan en zijn de eerste stappen gezet op de verschillende gebieden. Ook ouders, onze communicatie naar hen en het uitspreken van wederzijdse verwachtingen stond op de agenda.

De collega’s hebben aan het eind van de dag de volgende terugkoppeling gegeven:

  • Fijn om over inhoudelijk onderwerpen met elkaar te spreken!
  • Prettig omdat het een dag is waarbij alle collega’s aanwezig zijn.
  • Het gevoel dat we als team iets neer hebben kunnen zetten.
  • Ook direct een start kunnen maken van de plannen op papier.
  • Theorie en praktijk gekoppeld.
  • Levert meer op dan de dag met alle Kopwerkcollega’s.
  • Motiverend