Van Strategisch Beleid naar Strategisch Doen

STUDIEDAG 9 SEPTEMBER 2020

Beste collega, In deze editie van Onderstroom Magazine tref je een overzicht aan van de opbrengst van de Kopwerk/Schooltij Studiedag ‘Van Strategisch Beleid naar Strategisch Doen.’ Ofwel: Hoe maken we de wat abstracte uitgangspunten van ons beleid - zoals verwoord in dat kleine vierkante boekje - concreet? Wat doen we ermee voor de klas?

Ter voorbereiding op de studiedag kregen de scholen onderstaande suggesties mee. Uiteraard was elke school vrij zelf invulling te geven aan de dag. En van die vrijheid is zeker gebruik gemaakt!

Wanneer we de bijdragen van de scholen en de staf bekijken wordt duidelijk dat het een interessante studiedag is geweest. Kijk nog eens terug naar de opbrengst van jouw school. Maar neem ook de tijd om de bijdragen van je collega’s door te nemen. Misschien herken je zaken, brengt het je op nieuwe ideeën, of zie je aanknopingspunten voor stappen die je binnen jouw school wilt zetten. Veel leesplezier,

John Deckers & Jan Bot

De bedoeling

Vandaag transformeren we onze visie, ons beleid en ons verlangen naar de praktijk. We staan eerst stil bij het WAAROM en het HOE, zodat we heel gericht met het WAT aan de slag kunnen. De hiernavolgende uitwerking is een suggestie. Pas deze gerust aan om de dag beter aan te laten sluiten bij het proces op jouw school.

Het Nieuwe Normaal

Je zou er van uit kunnen gaan dat wat we tot maart van dit jaar in het onderwijs deden ‘normaal’ was. Volgens onze premier groeien we nu toe naar een ‘nieuw normaal.’ Niemand weet hoe dat ‘nieuwe normaal’ er uit gaat zien. Sommige mensen vinden dat jammer, want dan kunnen ze zich daar lastig op voorbereiden. Anderen vinden dat heerlijk, want dan hebben ze zelf veel invloed op de invulling ervan. Hoe je er ook in staat, gegeven is dat we de toekomst van het onderwijs samen kunnen vormgeven. Dat was altijd al zo, maar als de afgelopen maanden iets duidelijk hebben gemaakt dan is het wel dat de toekomst zich lastig laat voorspellen.

Als we uitgaan van de “Golden Circle” van Simon Sinek dan is WAT? niet meer duidelijk en dat kan ons onzeker maken. We kunnen niet meer doen wat we tot nog toe gedaan hebben. Maar het HOE? En het WAAROM? is nog steeds helder. We willen kinderen voorbereiden op de toekomst (WAAROM) en dat doen we op een lerende manier (HOE). Het WAT gaan we met elkaar vormgeven.

Wat gaan we doen?

Hoe brengen we onze eigen ontwikkeling een stap verder? Hoe ziet ons ‘nieuwe normaal’ eruit? En hoe gaan we dat organiseren? Wat gaan we doen en wat vooral niet meer? Die vragen staan deze studiedag centraal.

Het Nieuwe Normaal

 • Staan we stil bij de ontwikkelingen van de afgelopen periode (WAAROM);
 • Maken we verbinding met de hoofdzaken die we in het Strategisch Beleid en het Schoolplan hebben vastgelegd (WAAROM en HOE);
 • Werken we de route en het proces voor de komende periode uit (HOE);
 • Vertalen we dat in concrete activiteiten voor in de klas en de school (WAT).

Programma Studiedag Het Nieuwe Normaal:

9:00 uur Welkom door bestuur Inleiding op de dag Inspiratie voor het richten van de mindset 9:30 uur WAAROM: verbinden met de basis • Sta even stil bij de ontwikkelingen van de afgelopen periode • Maak verbinding met de hoofdzaken die we in het Strategisch Beleid en het Schoolplan hebben vastgelegd 10:30 uur Pauze 11:00 uur HOE: ontwerpen van de route en het proces • Hoe ziet ‘Het Nieuwe Normaal’ eruit voor mijn school? • Hoe ziet ‘het Nieuwe Normaal’ eruit voor mij? • Keuzes maken die vanmiddag uitgewerkt worden in concrete activiteiten 12.30 uur Lunch met wandeling

13:30 uur WAT: welke activiteiten gaan we doen? • Wat gaan we vandaag anders doen? • Wat gaan we morgen anders doen? • Wat gaan we volgende week anders doen? • Hoe dan? 15:00 uur Presentatie voorbereiden. Deze worden gebundeld in Onderstroom Magazine september - Werk aan een manier om de opbrengst van jullie dag te delen op jullie eigen wijze. Denk aan een filmpje, podcast, powerpoint, lied, geschreven tekst, etc. 16:00 uur Reflectie op de dag Wat is voor jou een belangrijke opbrengst van deze dag? Wat ging goed en waarin kunnen we groeien en ontwikkelen als persoon, als team, als school, als Kopwerk/Schooltij? 16:30 uur Afronding

De Bron

In het strategisch beleid 2019-2023, het schoolplan en het werkboek “bezinning onderwijs 30-31 januari 2020 en alles wat jullie hebben geleerd en vastgelegd tijdens het afgelopen jaar vinden jullie de bron voor de actie die jullie willen ondernemen. Dit is het grote kader voor alle waarnemen, denken en handelen.

De activiteiten: Wat gaan we vandaag doen?

Stap 1. Stilstaan bij de opening Stap 2. Verbinden met de basis Stap 3. Ontwerpen van de route en het proces Stap 4. Voorbereiden activiteiten school en klas Stap 5. Voorbereiden presentatie Stap 6. Reflectie op de dag

Stap 1: Stilstaan bij de opening

We starten met een introductie door bestuur en het lied ‘Meester Frank’. Laat de opening even binnenkomen. Bespreek samen kort wat de opening met jou/jullie doet. Geef ook aan hoe jullie aan de dag beginnen. Eventueel geholpen door een eenvoudige werkvorm.

Stap 2: WAAROM: Verbinden met de basis

De informatie Iedereen leert op zijn/haar eigen manier en tempo. Het individuele leren werkt vertragend. De versnelling ontstaat in het leren van en met elkaar. In hoeverre dat lukt is afhankelijk van de wijze waarop wij dat als systeem organiseren. In maar hebben we allemaal ondervonden dat het niet eenvoudig was om het onderwijs in één keer anders in te richten. De ene school had een betere uitgangspositie dan de andere omdat ze al veel gebruik maakte van ICT-toepassingen, de ene docent had meer ‘gevoel’ bij onderwijs via beeldschermen dan de andere, de ene leerling ging het ook beter af dan de andere. Toch ging er best heel veel goed. Dat kwam omdat we beter voorbereid waren dan we zelf dachten. Ons onderwijs is altijd in beweging en dat vraagt elk jaar weer van ons dat we nadenken over het vormgeven ervan. Dat doen we ook. De basis is dus goed.

 1. We hebben allemaal ontzettend veel ervaring in het geven van onderwijs. Daar zijn we goed in. Daar ligt onze kracht.
 2. Elke school heeft een schoolplan. Om dat te maken hebben we goed moeten nadenken over waar we nu staan en waar we naar toe willen (WAAROM en HOE).
 3. Er is een nieuw strategisch beleid gemaakt voor Kopwerk/Schooltij (WAAROM en HOE). https://kopwerk.nl/informatie/2015-06-26-11-57-02
 4. Op 30 en 31 januari hebben we – tijdens de onderwijsstaking - nagedacht over wat we zelf kunnen doen om het onderwijs leuker, aantrekkelijker, beter, mooier, etc. te kunnen maken (HOE en WAT). https://hoofdkwartier.foleon.com/onderstroom-magazine/magazine-1-2020/stakingsdagen/
 5. Tijdens de Corona-periode hebben we allemaal ons onderwijs opnieuw moeten uitvinden en realiseren. Dat heeft veel opgeleverd, wat willen we daarvan vasthouden en verdiepen?

Thema’s die we hebben besproken de eerste helft van 2020 zijn: • We hebben het leukste vak dat er is: Positiviteit uitstralen • We werken aan onze eigen ontwikkeling • We willen ons werk anders organiseren • We zoeken naar positieve samenwerking • We zijn een lerende organisatie • We hebben ervaring met lesgeven op afstand • We zoeken altijd naar verbinding met elkaar en met de samenleving • We denken na over de impact van onze beslissingen voor onze kinderen, maar ook voor de kinderen van onze kleinkinderen. Indachtig de toekomststoel

Aanpak: Ga terug naar de afgelopen periode. Denk aan de twee dagen in januari, het onderwijs op afstand tijdens het voorjaar en het creëren van alternatieve leerprocessen voor de kinderen en wat het proces van deze periode voor jullie als team opgeleverd heeft. Wat was voor jullie belangrijk? Wat willen we vasthouden en doorontwikkelen? Maak daarbij gebruik van de evaluatie van de corona-periode op jouw school.

Bekijk het filmpje over de opbrengst van de bijeenkomst in januari en bestudeer de mindmap met alle terugkoppelingen van alle scholen. Blader het Onderstroom Magazine van april nog eens door https://hoofdkwartier.foleon.com/onderstroom-magazine/magazine-1-2020/stakingsdagen/.

Neem ook de ontwikkelingen die intussen hebben plaatsgevonden mee in jullie overwegingen om tot een keuze te komen. Maar ook:

 • Welke hoofdzaken staan in het Strategisch Beleid?
 • Welke hoofdzaken staan in het Schoolplan?
 • Wat gaan we daarmee doen in de komende periode?

Stap 3: HOE: Verbinden van de route en het proces

Maak een route waarin je de stappen organiseert die je wil gaan realiseren dit jaar. Wat gaan jullie doen op een dag, een week, een maand, een periode? Wat is de concrete opbrengst? Proces: iedereen neemt zich voor iets te gaan doen en vervolgens deel je ervaringen in je team. Bespreek samen wat je als individu, als team en als school ervan leert.

Stap 4. WAT: voorbereiden activiteiten school en klas

Hoe kom je van strategisch beleid naar strategisch doen? Ga samen aan de slag met het vertalen van de route in concrete acties. Wat gaan we vandaag anders doen? Wat gaan we morgen anders doen? Wat gaan we volgende week anders doen? Hoe dan? Werk dit uit voor jezelf en bespreek dit binnen het team.

Stap 5. Voorbereiden presentatie

Deel de ervaringen ook met elkaar. Binnen je regio, met het bestuur, zodat we als geheel ook een volgende stap kunnen zetten in het proces. Innovatie is hard werken aan de ontwikkeling en dat kan alleen als we er samen werk van maken. Bereid een presentatie voor. Deze worden gebundeld in Onderstroom Magazine september. Werk aan een manier om de opbrengst van jullie dag te delen op jullie eigen wijze. Denk aan een filmpje, podcast, powerpoint, lied, geschreven tekst, etc.

Stap 6. Reflectie op de dag

Wat is voor jou een belangrijke opbrengst van deze dag? Wat ging goed en waarin kunnen we groeien en ontwikkelen als persoon, als team, als school, als Kopwerk/Schooltij?