Het team van de Wegwijzer kijkt terug op een mooie, leerzame en verbindende studiedag. Er is hard gewerkt en het heeft mooie opbrengsten opgeleverd. Wij hebben, kort geschetst, gewerkt aan: • het verbinden van onze streefdoelen met de grote doelen van het stategische beleid • het formuleren van actiepunten/werkpunten voor dit schooljaar en de komende schooljaren • het genieten van een overheerlijke lunch • het doorleven van de ingezette ontwikkeling m.b.t. (kind-)portfolio, waarbij 2 actiepunten zijn neergezet. Daarnaast wil ik aangeven dat het heel waardevol was dat we in onze regio vooroverleg hadden over de opzet en de inhoud van de gehouden studiedag. Top dat we de presentaties met elkaar delen!